O firmie

O firmie

Główna dziedzina naszych działań jest projektowanie systemów informatycznych, produkcja oraz wdrażanie, integracja i testowanie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Za cel stawiamy sobie również zacieśnianie współpracy pomiędzy niezależnymi developerami oraz niewielkimi firmami z sektora IT, głównie producentów oprogramowania.


Idea która przyświeca budowaniu firmy T3 jest konsolidacja wiedzy, technologii, zaplecza i kapitału małych ale za to dynamicznych i niezwykle kreatywnych firm których ambicja jest przetrwać trudny okres fazy startu i szybkiego wzrostu. Chcielibyśmy aby firma T3 stała sie parasolem ochronnym, elementem spajającym niewielkie firmy działające na bardzo dynamicznym i konkurencyjnym rynku IT.


Genialne pomysły i projekty rodzą sie często w głowie jednego człowieka lub garstki ludzi którzy z nadzieja i wiara w sukces wkraczają na rynek. Zderzenie w pewnym momencie z silna konkurencja, brakiem zaplecza technologicznego czy niewystarczającymi mocami przerobowymi może pogrzebać najlepszy nawet projekt.


Promujemy wiec działanie zespołowe, pozwalające przetrwać starcie z innymi graczami, doprowadzić do ukończenia, wdrożenia i wypromowania produktu.