Docwin.com

System obiegu i archiwizacji dokmentów
OCR workflow C# Postgre SQL

System archiwizacji i obiegu dokumentów. Rozbudowany mechanizm reguł ,indexowania oraz OCR,

Więcej filmów

Web archive