SOF

System obiegu faktur
C# OCR SQL Server ASP.NET Barcode

System obsługi faktur, wdrożony u klienta od 10 lat pomaga w przepływie dokumentów w firmie

Dokumenty: Instrukcja obsługi